Atlas Üniversitesi

Satın Alma Daire Başkanlığı

İHALELER

Laboratuvar Demirbaş ve Sarf Alım İhalesi
Fotokopi ve Kırtasiye Merkezi Olarak Taşınmazın Kiraya Verilmesi